Zakres oferty

Likwidowanie negatywnych skutków przestępstw gospodarczych

 • Sporządzanie wszechstronnych, wspartych orzecznictwem i wiarygodnym materiałem dowodowym, trudnych do umorzenia doniesień o popełnieniu oszustwa gospodarczego
 • Ocena materiału dowodowego pod kątem prawdopodobieństwa skazania nierzetelnego kontrahenta
 • Działania prawne i mediacyjne oraz public relations zmierzające do odzyskania utraconych środków finansowych i ograniczenia strat
 • Obalanie bezpodstawnych zarzutów dokonania przez przedsiębiorcę przestępstwa gospodarczego lub skarbowego

Pozyskiwanie i analiza informacji gospodarczych

 • Weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahentów
 • Poszukiwanie majątku pod egzekucję komorniczą
 • Tzw. śledztwa gospodarcze weryfikujące podejrzenie zaistnienia przestępstwa
 • Analiza konkurencji - jednostkowych przedsiębiorstw, środowiska branżowego, łańcuchów dostaw etc.
 • Kontrwywiad gospodarczy - legalne ukrywanie informacji o przedsiębiorcach

Ekspertyzy - sprawy kryminalne

 • Analiza i ocena wiarygodności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego
 • Obalanie wersji śledczych (aktów oskarżenia)
 • Wskazywanie nowych, możliwych w danej sprawie źródeł dowodowych
 • Każdy ciężar gatunkowy przestępstw - od kradzieży po zabójstwa
 • Samobójstwa - ocena zasadności wykluczenia zabójstwa

Obsługa prawna i negocjacyjna rozliczeń finansowych

 • Egzekucja wierzytelności - polubowna, komornicza i pokomornicza (z poszukiwaniem majątku dłużnika)
 • Zwalczanie przestępstw popełnionych na szkodę wierzycieli (ukrywanie, trwonienie i niszczenie majątku, niegospodarność, faworyzowanie wierzycieli, oszustwa etc.)
 • Ochrona antywindykacyjna - przedprocesowa, sądowa i antykomornicza
 • Zapobieganie eksmisjom, w tym zwalczanie tzw. czyścicieli kamienic

Ograniczanie kosztów działalności gospodarczej

 • Zabezpieczenie majątku przed ryzykiem gospodarczym
 • Cięcia kosztów działalności w skali mikro i makro
 • Oszczędności podatkowe
 • Inne działania wynikające ze specyfiki działalności przedsiębiorcy

Pomoc prawna w sprawch karnych i gospodarczych

 • Analiza akt spraw sądowych i przedprocesowo materiału dowodowego
 • Sporządzanie pism procesowych, pozwów i doniesień o popełnieniu przestępstwa
 • Opracowywanie szczegółowych strategii obrony
 • Opracowywanie szczegółowych strategii przesłuchania świadków
 • Obalanie logicznych podstaw powództw i aktów oskarżenia

Przestępstwa gospodarcze

Rozwiązywanie szczególnie trudnych problemów dotyczących przestępstw gospodarczych, bez względu na ich ciężar gatunkowy. Pomoc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, bankructwa lub skomplikowanego sporu prawnego.

Czytaj więcej...

Ekspertyzy kryminalne i ekonomiczne - prywatne analizy kryminalne

Pozaprocesowe ekspertyzy kryminalistyczne i ekonomiczne - analiza akt spraw, ocena materiału dowodowego, planowanie optymalizacji biznesu i taktyki procesowej.

Czytaj więcej...

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Pozyskiwanie i analiza informacji - wywiad gospodarczy, konkurencyjny, majątkowy i kryminalny. Legalna ochrona kontrwywiadowcza przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

MASZ PROBLEM?

Obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, przegranego procesu, komornika lub bankructwa?


Formularz kontaktowy

Opisz swój kłopot, spróbujemy wspólnie poszukać rozwiązania lub zminimalizować jego negatywne skutki.

Komentarze - blog

31 Paź

Dostałem halloweenowy prezent od...

Dostałem halloweenowy prezent od jedynej osoby, k
22 Paź

Demokracja, czyli dyktatura smutnych klaunów

Nie jestem zwolennikiem demokracji, dlatego też n
21 Paź

Nigdy nie poznamy całej prawdy

Prawda jest już nieosiągalna. Możemy poznać je

W mediach

Odwiedź naszą wirtualną księgarnię kliknij tutaj by przejść na jej stronę

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria
  TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 


 

Skorzystaj z profesjonalnych usług prawniczych Kancelarii TALIONIS:

 

x