Antywindykacja

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Antywindykacja i oddłużanie (upadłość konsumencka)


Rozwiązywanie problemów z wypłacalnością przedsiębiorców i konsumentów, legalne przeciwdziałanie windykacji oraz egzekucji komorniczej.

 • Upadłość konsumencka - zupełne oddłużanie osób fizycznych, trwałe unicestwianie zadłużenia
 • Obalanie powództw sądowych - pisma procesowe, odpowiedzi na pozwy, dobór argumentacji merytorycznej oraz materiału dowodowego
 • Zaskarżanie nakazów zapłaty z e-sądu - walka z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi
 • Ujawnianie tzw. oszustw sądowych - obrona dłużnika poprzez wykazanie, że prawomocny wyrok przeciw niemu zapadł w wyniku przestępstwa wprowadzenia sądu w błąd
 • Negocjacje z wierzycielami - bankami, podmiotami windykacyjnymi i osobami prywatnymi
 • Ochrona antywindykacyjna nieruchomości - zabezpieczenie majątku przed przyszłą lub już prowadzoną egzekucją
 • Ochrona antywindykacyjna dochodów - pensji pracowniczych, zysków z działalności gospodarczych, dywidend itp.
 • Sprawy karne - obalanie zarzutów - obrona dłużników przed działaniami prokuratury
 • Zwalczanie przestępstw na szkodę wierzycieli - zastraszenia, stalking windykacyjny, naruszanie miru domowego, nielegalne eksmisje, wyłudzenia spłaty nieistniejących długów, przestępstwa związane z egzekucją komorniczą i procesami sądowymi
 • Opóźnianie egzekucji komorniczych - legalne opóźnianie egzekucji i zaskarżanie działań komorników
 • Wykazywanie nielegalnego charakteru działań komorników - sprzedaży mienia dłużnika poniżej prawem dozwolonej wartości, naliczania zawyżonych kosztów komorniczych, naruszania procedur itp.
 • Przejmowanie korespondencji dłużnika prowadzonej z wierzycielami, firmami windykacyjnymi i komornikami
 • Inne legalne działania o charakterze antywindykacyjnym


Koszt działań:

Pomoc przy upadłości konsumenckiej - od 3000 zł.

Wsparcie procesów sądowych o zapłatę - w zależności od wartości sporu.

Wsparcie dłużników w sprawach karnych (analiza akt, strategie procesowe, obalanie wersji prokuratorskich, wskazywanie źródeł dowodowych, sporządzanie doniesień o przestępstwie) - od 3000 zł.

Analiza antywindykacyjna (pisemny szczegółowy raport nt. możliwości ochrony antywindykacyjnej majątku) - od 4000 zł.

Inne działania - koszt ustalany indywidualnie.

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria
  TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

Skorzystaj z profesjonalnych usług prawniczych Kancelarii TALIONIS:

 

x