Blog

Miliarderzy, Floryda, LGBT, kosmetyczki...

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szefowa zmarłej w Egipcie Magdaleny Żuk nie jest tylko skromną kosmetyczką. Inwestycje jej rodziny mogą imponować, podobnie jak krąg kontrahentów. Do tego panieńskie nazwisko Magdaleny Ż. - D. - wzbudza wielki respekt, jej ojciec cieszy się wielkim szacunkiem regionalnych prokuratorów, sędziów i adwokatów.


Bernard D. (w relacjach towarzyskich posługuje się drugim imieniem) dawniej pracował dla Policji, w kolejnych latach został biegłym sądowym w dziedzinie ekspertyz pisma i dokumentów, w specjalności kryminalistycznego badania dokumentów. Zakresem swoich kompetencji objął: ekspertyzę pism, grafologię, badanie pisma ręcznego i podpisów, badanie pisma maszynowego, badanie odcisków pieczęci oraz badanie autentyczności dokumentów. W stanie na dzień 1 grudnia 2015 r. widniał pod nr 65 na liście biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z terminem ważności decyzji o wpisie na listę do 31 grudnia 2017 r. Od wyniku prac biegłego tej specjalizacji zależą losy skomplikowanych śledztw, w tym dotyczących oszustw gospodarczych i wyłudzeń. Aktualnie jest również komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, a kancelarię komorniczą prowadzi w Sulechowie. Między tymi miejscowościami znajduje się złoże kruszywa naturalnego "Jeziory", na eksploatację którego koncesję uzyskała Magdalena Ż. (D.).

Matka Magdaleny Ż. (D.) - Małgorzata D. - to nauczycielka wychowania fizycznego, według raportu Najwyższej Izby Kontroli (LZG – 4101-08-01/2012) w latach 2004-2012 pełniła funkcję dyrektora lokalnej szkoły podstawowej. Pomimo absorbującej pracy również znalazła czas na inwestycje w obrót kruszywem. W 2014 roku zarejestrowała w CEIDG pod firmą "Grant Creator" działalność gospodarczą w zakresie wydobywania żwiru i piasku oraz wydobywania gliny i kaolinu. W 2014 przystąpiła również jako komandytariusz z wkładem pieniężnym 200 tys. zł do spółki KRUSZYWA ZACHÓD sp. z o.o. spółka komandytowa. Już przed tymi inwestycjami, w 2011 roku, jej majątek sięgał wartości miliona zł. Kontrahentami Małgorzaty D. są regionalni potentaci branżowi - Andrzej P. oraz Beata T.

Sama Magdalena Ż. (D.) kojarzona jest zwłaszcza z branżą kosmetyczną, co wydaje się tylko hobby przy jej rzeczywistym potencjale biznesowym. Prócz salonu kosmetycznego Madeleine Studio uczestniczy ona także w spółce cywilnej z Andrzejem P. (kontrahentem jej matki) oraz spółką "RAFAPOL", z którymi wspólnie dysponuje uprawnieniami do eksploatacji złóż kruszywa naturalnego we wspomnianej już miejscowości Jeziory. W tym samym regionie złoża kruszyw posiadają m.in. Budimex, Strabag czy Eurovia. Poprzez zarejestrowaną w KRS w 2007 roku spółkę RAFAPOL kontrahentami Magdaleny Ż. (D.) są związany z około trzydziestoma spółkami Marek Wiktor P. oraz amerykańscy multimilionerzy - Thomas Bradley Y. i Jefferson Rich V. Obaj panowie pełnią kluczowe funkcje zarządcze w amerykańskich spółkach należących do globalnego holdingu TAVISTOCK Group (http://www.tavistock.com) z siedzibą na Bahamach, lokującego na całym świecie kapitał za pośrednictwem ponad 200 spółek w nieruchomości, hotelarstwo, restauracje, sport, energię, handel detaliczny, naukę, rolnictwo i finanse. Inwestycje przeprowadzają m.in. na Florydzie (w tym np. w nowoczesną infrastrukturę mieszkalną w Lake Nona w Orlando o powierzchni 17 mil kwadratowych) i w Bostonie, w Polsce (ziemia rolna - projekt "Poland Land Co"), na Bahamach, w Meksyku, Bułgarii czy Chinach. Obaj Amerykanie na stałe mieszkają w Orlando na Florydzie, którą tak bardzo chciała jesienią odwiedzić zmarła w Egipcie Magdalena Żuk. Jefferson Rich V. jest udzielającym się działaczem tamtejszych środowisk LGTB, współprowadzi również w Orlando fundację Zebra wspierającą młodzież ze środowiska mniejszości seksualnych.

Poza spółkami amerykańskimi Jefferson Rich V. zasiada także w zarządach dziewięciu polskich spółek, w tym w Elslack sp. z o.o. o kapitale zakładowym w wysokości 460 milionów zł. W jej zarządzie zasiada także Christian Guy G., kontrolujący niespełna 300 spółek o łącznych obrotach oraz majątkach liczonych już nie w milionach, lecz w miliardach. Pod spółką Catterick Investments Christian Guy G. występował w przetargach na zarządzanie polskim systemem viaTOLL reprezentując włoskich udziałowców - Autostrade Tech oraz Stalexport Autostrady, której prezesem jest były minister skarbu Emil Wąsacz i do której należy Stalexport Autostrada Małopolska SA zarządzająca autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków. W tym samym przetargu G. reprezentował jako prezes także drugą spółkę Leadville Investments - stającą do przetargu w konsorcjum ze Strabagiem. Obie spółki zarządzane przez Christiana Guya G. miały kapitał zakładowy w kwocie 5 tys. zł. Inne zarządzane przez niego spółki składować miały ropę dla Orlenu, a także tuż przed ostatnimi wyborami przejąć jedną z największych spółek energetycznych w Polsce pod względem przychodów - PKP Energetyka - choć i w tym przypadku nabywcą kolosa był podmiot z kapitałem zakładowym o wartości 5 tys. zł. Wcześniej Christian Guy G. był członkiem zarządów m.in. Onet Holding, Żabka Polska czy Empik Assets oraz uczestniczył w przejęciu Emitela - podmiotu świadczącego w Polsce usługi na rzecz nadawców radiowo-telewizyjnych.

Zarówno Jefferson Rich V., jak i Christian Guy G., często odpowiadają za zarząd spółek należących do udziałowców z Luksemburga. Jedynym udziałowcem RAFAPOL-u jest luksemburska spółka CURRY S.A R L. należąca do Thomasa Bradleya Y. i Jeffersona Richa V. Elslack z kapitałem zakładowym 460 milionów zł należy do luksemburskiej spółki Beach Group S.A R.L., której właściciel ma siedzibę na Bahamach. Spółka PKP Energetyka została przejęta na rzecz luksemburskiego funduszu CVC Capital Partners... Nadmienić należy, że wśród wrocławskich elit biznesowych Luksemburg jest bardzo popularnym kierunkiem transferu kapitału w celach optymalizacji podatkowej.

Andrzej P. - kontrahent Magdaleny Ż. (D.) i Małgorzaty D. działa w dużo skromniejszej skali, lecz trudno nazwać go nieznaczącym przedsiębiorcą. Zasiada bowiem w zarządach branżowych spółek: Akwarex, Kruszywa Centrum, Kruszywa Zachód oraz Piaski Polskie. Beata T. pełni funkcje wspólnika ub komandytariusza spółek Akwarex sp. z o.o. i Akwarex sp. z o.o. sp. komandytowa, Kruszywa Centrum sp. z o.o., Kruszywa Centrum sp. z o.o. sp. komandytowa, Kruszywa Zachód sp. z o.o., Kruszywa Zachód sp. z o.o. sp. komandytowa, Kruszywa Zachód Ab, Piaski Polskie sp. z o.o., Piaski Polskie sp. z o.o. sp. komandytowa, Piaski Polskie sp. z o.o. Ag sp. komandytowa, Piaski Polskie sp. z o.o. Centrum sp. komandytowa. Marek Wiktor P. pozostaje członkiem zarządów, prokurentem lub wspólnikiem około 30 spółek, w tym m.in. Haliland, Igiland, Dombork, Interfruit, Littorella, Markrol, Marpol czy Pellene. Thomas Bradley Y. i Jefferson Rich V. zasiadają w zarządach większości spółek związanych z Markiem Wiktorem P. - Dombork, Igiland, Littorella, Marpol, Pellene oraz oczywiście w RAFAPOL-u, z którym spółkę cywilną zawarła Magdalena Ż. (D.)

Wymienione powyżej osoby związane z interesami rodziny D. to niezwykle bogaci i wpływowi ludzie, prowadzący łącznie wielomiliardowe interesy o zasięgu globalnym. Budowa polskich osiedli developerskich, eksploatacja złóż kruszyw i ich dostawy do budowy dróg i autostrad czy zakup polskich dworków to dla nich groszowe inwestycje. Czemu takich potężnych znajomości wstydziła się Magdalena Ż. (D.) - szefowa zmarłej Magdaleny Żuk? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi, lecz wiele wskazuje na to, że skierowane do mnie żądanie 50 tys. zł wraz z zakazem publikacji jakichkolwiek informacji na jej temat mogło mieć na celu właśnie zapobieżenie ujawnieniu tych przecież wcale niehańbiących koneksji. Czy marzenia Magdaleny Żuk o ślubie na Florydzie wiązały się z tam mieszkającymi kontrahentami jej szefowej, czy to tylko przypadek?

Przypomnieć na koniec należy, że szefowa zmarłej w Egipcie Magdy Żuk również nazywa się Magdalena Ż., były one w podobnym wieku i obie były podobnymi do siebie pięknymi blondynkami, które łączył także zawód i miejscowość zamieszkania. Z tego powodu internauci zaczęli zadawać pytania, czy przestępstwo popełnione na szkodę Magdy Żuk, jeśli potwierdziłaby się hipoteza o jej zabójstwie, uprowadzeniu lub handlu ludźmi, mogło wiązać się z pomyleniem tych osób lub inną podobną intrygą, w tym zorganizowaną z Polski. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że szefowa zmarłej jest tylko skromnym przedsiębiorcą branży kosmetycznej to scenariusz taki wydaje się mało prawdopodobny, lecz jak widać, do tej kategorii trudno szefową zaliczyć. Jak ukazują (jawne) akta sądowe, jej powiązań gospodarczych i kontaktów może pozazdrościć niejeden as biznesu, co drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo, że np. w Egipcie usiłowano uprowadzić tą właśnie Magdalenę Ż. Wskazywać może na taką możliwość również fakt, że jak twierdzą chłopak zmarłej Markus W. i jego przyjaciel - film video z ostatnią rozmową z Magdaleną Żuk został przesłany właśnie do szefowej. Mieli to zrobić na jej prośbę, "bo potrzebowała [tego filmu - przyp. aut.] dla osoby, która mogłaby transportem medycznym się zająć". Trudno też zrozumieć, dlaczego już na początku sprawy szefowa Magdalena Ż. opublikowała na stronie swojej działalności sporządzone przez adwokata pismo zabraniające kontaktu w sprawie egipskich wydarzeń. Prewencyjne działanie przez adwokata nie jest w takich sprawach praktykowane. Podobnie nie sposób zrozumieć powodu, dla którego przez tego samego adwokata usiłowała ode mnie uzyskać kwotę 50 tys. zł z tytułu... ujawnienia treści jej jawnego wpisu do CEIDG. To wszystko wygląda bardzo dziwnie, jak na sprawę dwóch zwykłych kosmetyczek, prawda?


Kazimierz Turaliński

13 czerwca 2017 r.

Podziękowania za pomoc przy selekcji i zabezpieczaniu materiałów:

Biuro Detektywistyczne Silwanow

Aleksandra Skiba

 

Komentarze Kazimierza Turalińskiego

Komentarze do aktualnych wydarzeń politycznych, głośnych lub przemilczanych przestępstw oraz zmian w prawie i gospodarce. Zabarwione światopoglądowo ale niezwiązane trwale z żadną partią polityczną, nielojalne nikomu ani niczemu za wyjątkiem sumienia.

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Solidarności 115 lok.2
00-140 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria
  TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego:

 

x