Blog

Jak udowodnić winę policjantowi?

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Właśnie otrzymałem informację z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód o przekazaniu do warszawskiej prokuratury postępowania w sprawie zgłoszonych przeze mnie przestępstw popełnionych przez policjantów w związku z interwencją podjętą przez nich w listopadzie minionego roku na Białołęce. Policjanci pełni solidarności ze sprawcami rozboju odmówili wtedy podjęcia czynności właściwych dla tej kategorii przestępstw, fraternizowali się z przestępcami a następnie złożyli zeznania, że o żadnej kradzieży nie byli przez pokrzywdzonego poinformowani... I tu zaczynają się dla nich schody... ;-)

W jaki sposób policjanci się wyłożyli? Na trzy różne sposoby, z których w tym momencie ujawnię tylko jeden. Otóż, dziś wiele osób posiada dwa telefony i tak pechowo się złożyło, że w tej sprawie pokrzywdzony rozbojem jeszcze na początku awantury (przed odebraniem mu pierwszego) zdołał włączyć w tym drugim dyktafon... Nagrała się również cała interwencja OPI, w trakcie której policjanci kpili z pokrzywdzonego, wielokrotnie odmawiali podjęcia czynności i po zatrzymaniu sprawców kradzieży na gorącym uczynku (ze skradzionym laptopem i tabletem) ostentacyjnie twierdzili, że nie widzą w takim zaborze mienia żadnego przestępstwa i wszystkich puścili wolno... Ot, wzięli coś to wzięli – komu to (poza pokrzywdzonym) przeszkadza? Na pewno nie im.

O ile z tego jeszcze jakoś można się wytłumaczyć (tak, to Polska – tu urzędnik państwowy może się bezkarnie wyplątać z nawet tak skrajnych przypadków działania na rzecz świata przestępczego), to problemem stały się zeznania złożone później przez tych samych funkcjonariuszy w oddzielnym śledztwie dotyczącym rozboju. Były one krótkie i konkretne – o żadnej kradzieży nie zostali poinformowani, nic o niej nie wiedzą, a pokrzywdzony był dla nich skrajnie niewiarygodny i symulował. Temu ostatniemu przeczy dodatkowo wykonana niezwłocznie po rozboju obdukcja, dokumentacja szpitalna, wyniki badania tomografem komputerowym oraz opinia sądowo-lekarska biegłego potwierdzająca rozległe obrażenia głowy, ale cóż – policjant jest niczym dr House, na pierwszy rzut oka wie, że człowiek leżący na ziemi z rozbitą głową robi dzielnemu sierżantowi tylko na złość i tak naprawdę nic mu nie dolega. Prócz tomografu komputerowego pechowo przemówiło kilku świadków interwencji, którzy złożyli bardzo konkretne zeznania przeczące zupełnie wersji policjantów, potwierdzili również ich niestosowne zachowanie.

Oceniając całościowo stan faktyczny, fałszywe zeznania policjantów w połączeniu z niedopełnieniem obowiązków służbowych oraz brakiem zatrzymania obcokrajowców, którzy zgodnie z tym co radośnie funkcjonariuszom zapowiedzieli zaraz po dokonaniu rozboju opuścili terytorium Polski, wypełniły znamiona także utrudniania postępowania karnego, pomagania sprawcom przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacierania śladów przestępstwa. Skąd taki wolontariat na rzecz prawdopodobnie obcych kryminalistów? Trudno powiedzieć. Pewne jest tylko jedno - dla takich funkcjonariuszy nie ma miejsca w formacjach umundurowanych. Szkoda tylko, że zamiast usuwać ich po fakcie nie zadbano o odpowiedni przesiew już na etapie rekrutacji. Przez dwóch nieodpowiedzialnych funkcjonariuszy o kilka miesięcy wydłużyło się postępowanie karne w sprawie rozboju, przez co ucierpiała ekonomika procesowa, podatnicy ponieśli niepotrzebnie dodatkowe koszty a przestępcy w poczuciu pełnej bezkarności chodzili obok nas po ulicach.

 

Kazimierz Turaliński

27 czerwca 2018 r.

 

Kodeks karny:

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 239. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

Komentarze Kazimierza Turalińskiego

Komentarze do aktualnych wydarzeń politycznych, głośnych lub przemilczanych przestępstw oraz zmian w prawie i gospodarce. Zabarwione światopoglądowo ale niezwiązane trwale z żadną partią polityczną, nielojalne nikomu ani niczemu za wyjątkiem sumienia.

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria
  TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 
Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego dostępnych w Wydawnictwie Prawno-Ekonomicznym Artefakt.edu.pl:

 

x