GWARANCJA TAJEMNICY

Wszystko, co przekażą nam nasi klienci, objęte zostaje rygorystyczną klauzulą tajemnicy zawodowej. Nie ujawniamy osobom trzecim żadnych informacji o powierzanych nam czynnościach, dokumentach, czy też jakichkolwiek innych kwestiach dot. naszych kontrahentów i klientów. W chwili zamknięcia i rozliczenia zlecenia niszczymy w sposób uniemożliwiający odtworzenie wszelkie przekazane nam oraz stworzone przez nas materiały - dokumentację, ekspertyzy, opinie, raporty końcowe etc.  Jedyne ich egzemplarze pozostają w dyspozycji klienta.

Dokumenty jakie pozostają w naszej dyspozycji, to wyłącznie dokumentacja niezbędna z uwagi na przepisy podatkowe, czyli potwierdzenia rozliczeń, lakoniczna umowa oraz potwierdzenie pełnomocnictw do występowania w imieniu strony przed instytucjami lub osobami trzecimi (w przypadku ich wcześniejszego udzielenia). Nawet więc w przypadku przesłuchania przez dysponujące odpowiednimi uprawnieniami instytucje państwowe, nie jesteśmy w stanie odtworzyć informacji dot. przekazanych nam spraw, ani przygotowanych przez nas raportów końcowych, ekspertyz etc. Nasi klienci mogą czuć się w pełni bezpiecznie.
Uwaga - tylko na wyraźne życzenie klientów zapewniamy nagłośnienie powierzonego problemu w mediach (głównie sprawy o charakterze kryminalnym lub politycznym), nigdy nie ujawniamy żadnych informacji bez wyraźnej dyspozycji ze strony klienta


 

Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.