KSIĄŻKI

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pełny tytuł: Katyń 2010 - Moskwa 1610 (wydanie II)

Autor - Kazimierz Turaliński
Autor galerii fotografii z nocy 10 kwietnia 2010 r.: Piotr Szczepanek
Wydawnictwo - "Media Polskie" (ISBN 978-83-925811-4-7), Radom 2010, format A5, 647 stron
Stan na dzień 1 sierpnia 2010 r., podsumowanie na dzień 10 kwietnia 2011 r.

Zarys stosunków polsko-rosyjskich w świetle Zbrodni Katyńskiej i katastrofy rządowego samolotu Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.

Stosunki polsko-rosyjskie postrzegane bywają nad Wisłą przez pryzmat rozbiorów i faktycznej, niemal nieprzerwanej, dwustuletniej obecności wojsk ze wschodu. Przewodnia myśl patriotyczna od czasów pierwszego rozbioru zakładała dla Polski romantyczną i moralnie uprzywilejowaną rolę ofiary agresji, walczącej o niepodległość i wolność swych obywateli. Wizja ta jednak nie przystaje do potrzeb XXI wieku, w którym Polacy odrzucić powinni pozycję pokrzywdzonego, słabego ogniwa Europy Środkowej. Zwłaszcza, gdy karty historii dowodzą braku podstaw do kompleksów, a wręcz mało spopularyzowanej chwały narodowego oręża. Ostatnie cztery stulecia ujawniają bowiem obraz Polski, stanowiącej najsilniejszego i nigdy niezłamanego przeciwnika Moskwy. Klamry czasowe lat 1610-2010 zawierają w sobie wiele czarnych kart tej historii, jednocześnie również stanowią listę największych klęsk militarnych globalnego mocarstwa. Jedną z ich konsekwencji stała się dokonana w ramach zemsty Zbrodnia Katyńska, ta zaś pociągnęła za sobą 70 lat później tragiczną w skutkach katastrofę lotniczą w Smoleńsku. Śmierć prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką, przywódców wojskowych, parlamentarzystów, organizacji społecznych związanych z kręgiem Rodzin Katyńskich oraz innych, licznych zasłużonych obywateli III RP i urzędników państwowych stanowiła podsumowanie wielowiekowych wojen. W zdecydowanej większości wygrywanych przez Rzeczpospolitą.

Motywem powstania niniejszego opracowania, a właściwie raportu, stała się konieczność uporządkowania lawiny niekiedy sprzecznych informacji płynących z różnych, niekiedy zupełnie niewiarygodnych źródeł, nadmiernie nagłośnionych w wyniku wydarzeń z dn. 10 kwietnia 2010 r. Zrozumienie wagi katastrofy lotniczej w Smoleńsku możliwe jest jedynie poprzez pryzmat historii stosunków i konfliktów polsko-rosyjskich, Zbrodni Katyńskiej 1940 roku, relacji między Moskwą a Warszawą po rozpadzie ZSRR oraz znajomość ofiar tejże katastrofy, ich roli we współczesnej Polsce i zaangażowania w działalność społeczną, wojskową i niepodległościową. Dopiero tak kompleksowa analiza dowodzi ogromu tragedii jaka 10 kwietnia 2010 roku stała się udziałem wszystkich Polaków i jak bardzo zmienić ona może bieg historii XXI wieku. Pozornie odległe od siebie w czasie i przestrzeni wydarzenia zbiegają się w jednej chwili na smoleńskiej ziemi, stanowiąc zarazem kropkę na „i” postawioną nie przez politykę, a właśnie historię. Zamknięty rozdział stanowi jednocześnie początek nowej ery relacji pomiędzy Polską i Rosją. Wyjaśnienie cieni przeszłości otwiera szansę na świetlaną przyszłość.

Warto to zrobić, gdyż bilans konfliktów Polski z Rosją wbrew powszechnej opinii nie czyni orła białego słabszym i tym samym gorszym, z tych dwóch słowiańskich państw. Jakiekolwiek kompleksy w świetle faktów historycznych wydają się nieusprawiedliwione, a ich zrozumienie może stanowić milowy krok na drodze odnowy i uzdrowienia zarówno polskiej polityki historycznej, jak i przyszłych stosunków na linii Warszawa-Moskwa.

Kiedyś Polska i Rosja ostro konkurowały ze sobą o status wielkiego mocarstwa. Żaden inny naród słowiański nigdy nie był w stanie rzucić takiego wyzwania. Co więcej, żadne inne państwo nie stoczyło z Rosją tak wielu wygranych wojen. Była okupacja i zrównanie z ziemią Moskwy. Inwazja z wojskami napoleońskimi i ponowne zajęcie Kremla.  Dwustuletni opór przed rusyfikacją i sowietyzacją. Wygrana wojna polsko-bolszewicka, a następnie wyzwanie rzucone imperium ZSRR przez robotników z Solidarności. Wyzwanie, któremu eksperyment o nazwie komunizm nie podołał.  Skuteczna interwencja w Gruzji oraz wsparcie procesów demokratyzacyjnych na Ukrainie. Chłodny bilans dotychczasowych konfliktów – zarówno zbrojnych, jak i politycznych, toczonych pomiędzy Polską a Rosją przemawia na korzyść naszego państwa. Mamy niepodległość od 21 lat, może najwyższy czas zacząć mówić o Polsce, jako o zwycięzcy?

Opracowanie książkowe dzieli się na sześć głównych części:

1. Historia stosunków polsko-rosyjskich - od 1610 r. do chwili obecnej. Przedstawia historię od drugiej strony - Polacy nie są ofiarami, tylko godnymi przeciwnikami stanowiącymi jedyną siłę zdolną wygrać i wygrywającą w tej części świata z Rosją.

2. Analiza kryminalistyczno-polityczna katastrofy 10 kwietnia - bez wskazywania winnych, jedynie naświetlenie kwestii, które muszą zostać uwzględnione w analizie materiału dowodowego, jak mieć to powinno miejsce w każdym śledztwie.

3. Post mortem - sytuacja w Polsce po katastrofie smoleńskiej, reakcje na arenie międzynarodowej, komentarze prasy światowej, od pierwszej chwili do pogrzebu prezydenckiej pary.

4. Biogramy ofiar smoleńskiej katastrofy lotniczej.

5. Dokumenty urzędowe dot. katastrofy - wszelkie istotne oświadczenia polskiej prokuratury wojskowej, służb specjalnych, właściwych tematycznie ministerstw, ambasady rosyjskiej i Międzynarodowej Komisji Lotniczej oraz innych osób i podmiotów odgrywających istotną rolę w wyjaśnianiu zdarzeń dn. 10 kwietnia 2010 r.

6. Galerie - noc z 10 na 11 kwietnia 2010 r. w Warszawie oraz fotografie prezydenckie.

Zapraszam do lektury, która z całą pewnością w innym świetle postawi historię stosunków polsko-rosyjskich w minionych czterech stuleciach. Wizerunek ten pozostanie odmienny, od tego czego uczono nas wszystkich z PRL-owskich, szkolnych podręczników.

 SPIS TREŚCI

Wstęp 13

Drogi do Katynia: Historia konfliktów polsko-rosyjskich 20

I Rzeczpospolita od Wielkiej Smuty do końca XVII wieku 23
Schyłek Rzeczypospolitej Szlacheckiej 32
Od wojen napoleońskich, po konflikt polsko-bolszewicki 43
Po 17 września 1939 r. 53
Katyń 1940 64
Jesień ludów - upadek ZSRR 77

1989 - 2010 Zarzewia konfliktów 82
Katyń 82
Rewizjonizm historyczny 84
Wojska nad Wisłą 85
Polityka Polski na wschodzie 86
Ekonomia i bezpieczeństwo 89

"Wolność i Prawda" 93
List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Rodzin Katyńskich 99

 

10 kwietnia 2010 r. 102

Lista ofiar katastrofy 103
Delegacja 103
Przedstawiciele parlamentu 104
Rodziny Katyńskie i inne stowarzyszenia 105
Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP 106
Osoby towarzyszące 107
Biuro Ochrony Rządu 108
Załoga rządowego Tu-154 109
Rozmieszczenie pasażerów ostatniego lotu Tu-154 nr 101 109

Chronologia 11 - 18 kwietnia 111
10 kwietnia 111
11 kwietnia 120
12 kwietnia 122
13 kwietnia 124
14 kwietnia 126
15 kwietnia 128
16 kwietnia 130
17 kwietnia 131
18 kwietnia 133

Teoria konfliktu 135
Międzynarodowy Komitet Lotniczy (MAK) 148
Przetarg na naprawę Tu-154 158

Nie dyplomacja - kryminalistyka  
cz. 1 Pytania bez odpowiedzi 162
Wykluczenie problemów technicznych  162
Protokoły sekcji zwłok  162
Brak zabezpieczenia przez polskie służby materiału dowodowego 163
Stopień zniszczenia ciał 164
Uszkodzenie przedmiotów należących do ofiar 165
Czas katastrofy 166
Stopień zniszczenia wraku 169
Awaria samolotu po remoncie z XII 2009 r. 173
Fragment skrzydła 174
Promień rozrzutu szczątków maszyny 175
Brak zabezpieczenia miejsca katastrofy 177
Dwie eksplozje 178
Nagranie wideo 180
Świadek katastrofy Nikołaj Łosiew 181
Brak odejścia na drugi krąg 182
Ryzyko pilota oraz mgła 183
Zeznania kontrolerów z lotniska Siewiernyj 183
Oryginalne czarne skrzynki 184
Meaconing 185
Statystyczne prawdopodobieństwo katastrofy 186
Drugi samolot ponad lotniskiem Siewiernyj 189
"Przecieki" prasowe 190

Nie dyplomacja - kryminalistyka           
cz. 2 Materiał dowodowy 193
Zeznania świadków 194
Sfalsyfikowane tezy, oświadczenia i dowody 202
Nieistotne wątki podnoszone przez media 207
Niezbędne do podjęcia w trybie natychmiastowym czynności dowodowe 210

 

Post mortem 214

Kondolencje 215
Przywódcy państwowi i religijni  215
Organizacje międzynarodowe  224
Prasa zagraniczna 226
Księga kondolencyjna prezydenta RP 229
Lista kondolencyjna 235
Żałoby narodowe 244
Po katastrofie 248
Wybrane reakcje na arenie międzynarodowej 248
Wybrane reakcje na arenie krajowej 250
Uroczystości pogrzebowe prezydenckiej pary 253
Przedstawiciele państw 254
Przedstawiciele organizacji międzynarodowych 258
18 delegacji uczestniczących w pogrzebie pary                
prezydenckiej: 262
Uroczystości żałobne 17 kwietnia 2010 r. 264
Uroczystości pogrzebowe 18 kwietnia 2010 r. 267
Odznaczenia pośmiertne ofiar katastrofy 272
Pośmiertne awanse dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 277
Miejsca wiecznego spoczynku ofiar katastrofy i uroczystości pogrzebowe 280

 

Kraj po 10 kwietnia 298

Komunikat Nr 186/VI kad. 299
Nowa obsada urzędów cywilnych i wojskowych oraz organizacji społecznych 306

 

Polska rozdarta, czyli epilog 309
Polska 310
Rosja 316
Śledztwo smoleńskie 322

 

Noty biograficzne wybranych ofiar katastrofy 327

Oficjalna delegacja 327
dr hab. Lech Kaczyński Prezydent RP  328
Maria Kaczyńska Pierwsza Dama  337
Ryszard Kaczorowski Ostatni Prezydent  II Rzeczypospolitej na uchodźstwie 340
Krystyna Bochenek Wicemarszałek Senatu RP 345
Krzysztof Putra Wicemarszałek Sejmu RP 347
Jerzy Szmajdziński Wicemarszałek Sejmu RP 349
Aleksander Szczygło Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 351
Władysław Stasiak Szef Kancelarii Prezydenta RP. 354
Paweł Wypych Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 358
Mariusz Handzlik Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 360
Stanisław Jerzy Komorowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 362
Tomasz Merta Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 363
dr Andrzej Kremer Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 365
Mariusz Kazana Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ 367
Maciej Płażyński Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 369
Andrzej Przewoźnik Sekretarz Generalny  Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  372

Parlamentarzyści RP 380
dr Janina Fetlińska Senator RP  381
Stanisław Zając Senator RP  383
Leszek Deptuła Poseł na Sejm RP 385
Grzegorz Dolniak Poseł na Sejm RP 387
dr Grażyna Gęsicka Poseł na Sejm RP 389
Przemysław Edgar Gosiewski Poseł na Sejm RP 392
Izabela Jaruga-Nowacka Posłanka na Sejm RP 394
Sebastian Karpiniuk Poseł na Sejm RP. 396
Aleksandra Natalli-Świat Poseł na Sejm RP 400
Arkadiusz Rybicki Poseł na Sejm RP 402
Jolanta Szymanek-Deresz Poseł na Sejm RP 405
Zbigniew Wassermann Poseł na Sejm RP 407
Wiesław Woda Poseł na Sejm RP 409
Edward Wojtas Poseł na Sejm RP 411

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń 413
Ewa Bąkowska Wnuczka  gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego  414
Anna Maria Borowska Córka ppor. Franciszka Popławskiego  417
Bartosz Borowski Prawnuk ppor. Franciszka Popławskiego 417
Edward Duchnowski Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków 419
ks. prałat Bronisław Gostomski  dziekan dekanatu Londyn-Północ 420
o. Józef Joniec Prezes Stowarzyszenia Parafiada 421
ks. dr Zdzisław Król Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej w latach 1987-2007 422
ks. Andrzej Kwaśnik kapelan Federacji Rodzin Katyńskich. 423
dr Tadeusz Lutoborski syn ppor. Adama Lutoborskiego 424
dr Bożena Mamontowicz-Łojek Prezes Polskiej  Fundacji Katyńskiej 426
Stefan Melak Prezes Komitetu Katyńskiego 428
adw. Stanisław Mikke Wiceprzewodniczący Rady                       
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 430
Bronisława Orawiec-Löffler bratanica  majora Franciszka Orawca 432
Katarzyna Piskorska Córka ppor. Tomasza Piskorskiego 434
Andrzej Sariusz-Skąpski Prezes Federacji Rodzin  Katyńskich 436
dr inż. Teresa Walewska-Przyjałkowska Wiceprezes  Fundacji "Golgota Wschodu"  437
Wojciech Seweryn Artysta plastyk, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 438
Leszek Solski przedstawiciel Rodzin Katyńskich 439
Gabriela Zych prezes zarządu kaliskiego stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 440

Siły Zbrojne RP 441
gen. dr Franciszek Gągor Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  442
gen. dyw. pil. Andrzej Błasik dowódca Sił Powietrznych RP  446
gen. broni Tadeusz Buk dowódca Wojsk Lądowych RP 449
gen. dyw. Kazimierz Gilarski dowódca Garnizonu Warszawa 451
admirał floty Andrzej Karweta dowódca Marynarki Wojennej RP 453
gen. broni Bronisław Kwiatkowski dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP 455
gen. broni Włodzimierz Potasiński dowódca Wojsk Specjalnych RP 458
abp gen. dyw. Miron Chodakowski prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. 460
ks. ppłk Jan Osiński Ordynariat Polowy  Wojska Polskiego 461
ks. płk Adam Pilch p.o. naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego. 464
bp. gen. dyw. dr hab. Tadeusz Płoski ordynariusz polowy Wojska Polskiego 465

Osoby towarzyszące prezydenckiej delegacji katyńskiej 470
Anna Walentynowicz Działaczka związkowa  współzałożycielka NSZZ "Solidarność"  471
Joanna Agacka-Indecka Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej   478
Piotr Nurowski Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego  480
płk. Czesław Cywiński Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK 482
dr hab. Janusz Kurtyka Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 483
dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich V kadencji 487
Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego 491
Janusz Zakrzeński Polski aktor. 494
ks. prof. Ryszard Rumianek Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 497
ks. Roman Indrzejczyk Kapelan prezydenta RP. 499
ppłk Zbigniew Dębski członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, powstaniec warszawski  501
gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki Kanclerz Orderu  Wojennego Virtuti Militari  502
Janina Natusiewicz-Mirer Sybiraczka, działaczka społeczna 504
Barbara Mamińska Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń w Kancelarii Prezydenta Polski 505
Izabela Tomaszewska Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta RP  506
płk dr hab. Wojciech Lubiński Lekarz prezydenta RP  Lecha Kaczyńskiego 507
Katarzyna Doraczyńska Pracownik biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP 508
Janusz Krupski Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 510
Aleksander Fedorowicz Prezydencki tłumacz języka rosyjskiego 512
Dariusz Jankowski Pracownik kancelarii  Prezydenta RP 513

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu 514
mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek Funkcjonariusz i Stewardessa BOR 515
ppłk. Jarosław Florczak Oficer BOR 516
kpt. Dariusz Michałowski Oficer BOR  517
por. Paweł Janeczek Oficer BOR 518
ppor. Piotr Nosek Oficer BOR 519
st. chor. Artur Francuz Funkcjonariusz BOR 520
chor. Jacek Surówka Funkcjonariusz BOR 521
chor. Paweł Krajewski Funkcjonariusz BOR 522
chor. Marek Uleryk Funkcjonariusz BOR 523

Załoga Tu-154 524
kpt. pil. Arkadiusz Protasiuk Dowódca załogi 525
mjr pil. Robert Grzywna Drugi pilot 526
por. pil. Artur Ziętek Nawigator  527
chor. Andrzej Michalak Technik pokładowy 528
Barbara Maria Maciejczyk Stewardessa 529
Justyna Moniuszko Stewardessa 530
Natalia Maria Januszko Stewardessa 531

Kadry - Pierwsza noc w Warszawie 532

Komunikaty i oficjalne oświadczenia  władz Rzeczypospolitej, państw trzecich oraz innych osób i instytucji 538 - 640

Kadry - Tydzień żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej 641

 


Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 
Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego dostępnych w Wydawnictwie Prawno-Ekonomicznym Artefakt.edu.pl:

 

x