Raporty

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold (SKAG) - powody rezygnacji Kazimierza Turalińskiego

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Absolutnie nie widzę możliwości współpracy z Komisją przy świadomości, że jej członek nie szanuje tajemnicy prawem chronionej i ujawnia ją osobom postronnym, co może narażać osoby, w związku z którymi w przyszłych jej pracach miałbym przy utajnionych posiedzeniach Komisji wyrażać opinie i oceniać ich działania, w tym na podstawie materiałów objętych klauzulą "ściśle tajne" dotyczących m.in. funkcjonariuszy służb specjalnych i metod ich działania.

Przekazałem w minionych dniach wszelkie swoje spostrzeżenia dot. afery Amber Gold, związanych z nią osób i metodyki ich działania oraz sporządziłem wstępną analizę kryminalną działalności Marcina P., w związku z intensyfikacją moich prac podatnicy zaoszczędzą do końca prac Komisji około 230 000 zł (10 000 zł miesięcznie), moja stała obecność nie jest już więc niezbędna dla osiągnięcia celu Komisji a w razie potrzeby służę dalszym merytorycznym wsparciem.

Nie jestem politykiem i nie akceptuję wikłania mnie w partyjne awantury.

Nie stanowią powodów mojej rezygnacji naciski (w tym oferowanie mi kontraktów przez uwikłane w przestępczość ekonomiczną osoby trzecie, czy "grypsy" z wyprzedzeniem informujące mnie o planowanych atakach mediów itp.), mające na celu albo skompromitowanie mojej osoby, albo nakłonienie mnie do odstąpienia od przekazania Komisji wszelkich posiadanych przeze mnie informacji oraz wniosków płynących z analizy aktualnie dostępnych informacji. W tym zakresie wypełniłem swoje zobowiązania wobec SKAG, a działania o charakterze nacisków skutkowały jedynie intensyfikacją i przyspieszeniem moich prac. Na marginsie zaznaczam, że działania osób trzecich traktuję jako potwierdzenie tezy, że za przestępstwami grupy Amber Gold stali nie tylko małżonkowie P.

Kazimierz Turaliński

 

Treść rezygnacji:

 

Sz. Pani
Małgorzata Wassermann

W związku z naruszeniem przez dwóch posłów SKAG mojego dobrego imienia nie mogę w dalszym ciągu świadczyć na jej rzecz usług doradczych. Z żalem stwierdzam, że wyjaśnienie tak istotnej sprawy, jaką jest przestępstwo dokonane na szkodę 19 tys. osób nie może zostać wyjaśnione w atmosferze politycznych rozgrywek zastępujących miejsce merytorycznych dyskusji nad materiałem dowodowym. Ponadto stwierdzam, że stopień nieuprawnionego przepływu informacji poza Komisję nie gwarantuje w żadnym stopniu bezpieczeństwa mojego i mojej rodziny. Niemniej jednak wierzę, że Pani Przewodnicząca nie zawiedzie mnie i zadba w miarę realnych możliwości o ujawnienie prawdy na temat działalności Amber Gold i katastrofalnych nieprawidłowości w Funkcjonowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w latach działalności tej grupy przestępczej (gdyż na podstawie posiadanych przeze mnie informacji nie mam wątpliwości, że za tymi oszustwami sięgającymi niemal miliarda zł stali nie tylko małżonkowie P.).

W związku z powyższym niniejszym składam moją rezygnację z funkcji stałego doradcy SKAG, jednocześnie w razie potrzeby pozostaję do dyspozycji Pani Przewodniczącej i służę pomocą w granicach moich realnych możliwości.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Turaliński

 

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 


 

Skorzystaj z profesjonalnych usług prawniczych Kancelarii TALIONIS:

 

x