Raporty

Upozorowanie samobójstwa - analiza błędów śledztwa oraz tła polityczno-historycznego

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Śmierć Marka Stróżyka - analiza błędów śledztwa oraz powiązań ofiary ze służbami specjalnymi

Śledztwo w sprawie śmierci Marka Stróżyka od początku było reżyserowane w celu "udowodnienia" targnięcia samobójczego. Zabezpieczone dowody oraz zeznania świadków pozostają w rażącej sprzeczności z tą wersją.

Zmarły pozostawał czynnym, wieloletnim agentem komunistycznych służb specjalnych: Służby Bezpieczeństwa oraz Wojskowej Służby Wewnętrznej (późniejszej WSI), a także pozostawał związany z elitarnym, utworzonym na polecenie Moskwy Agenturalnym Wywiadem Operacyjnym (AWO). Wielokrotnie realizował na rzecz wojska czynności na terytorium Niemiec i Austrii, a także pośrednio podejmował czynności dotyczące Stanów Zjednoczonych i Holandii. Został zamordowany poprzez uduszenie a następnie po około 3 godzinach od zgonu pionowo powieszony w sposób symulujący ukrzyżowanie. Tej samej nocy zamordowana została Aniela Piesiewicz, której zwłoki również zostały charakterystycznie skrępowane w sposób identyczny jak księdza Jerzego Popiełuszki. Syn ofiary oskarżał zabójców kapelana Solidarności.

Do powadzenia "śledztwa" w sprawie śmierci Stróżyka oddelegowano byłego oficera SB znającego ofiarę oraz prokuratorów wbrew przepisom powiązanych z kontrwywiadem WSW. Zagubiono wszystkie istotne dowody rzeczowe, świadków zastraszano, a protokoły zeznań kluczowego świadka naocznego zostały sfałszowane (jak wykazała ekspertyza pismoznawcza) przez jednego z policjantów. Prokuratorzy, którzy potwierdzili w tworzonych dokumentach nieprawdę awansowali do kolejno Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie Prokuratury Generalnej, gdzie dziś pozostają jednymi z najważniejszych osób w polskiej prokuraturze. Akta dotyczące ich związków z WSW w większości nie zostały odnalezione, co oznacza, że zostały zniszczone przez gen. Bułę w czasie transformacji ustrojowej, przed przemianowaniem tej służby na WSI. Akta przed zniszczeniem były na polecenie KGB mikrofilmowane i przesyłane do Moskwy.

 • Dlaczego Marek Stróżyk został zamordowany?
 • W jaki sposób pozoruje się w Polsce samobójstwa?
 • Czy Moskwa dysponuje materiałami obciążającymi prokuratorów Prokuratury Generalnej?

Odpowiedź na powyższe pytania pozostaje nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem współczesnej Polski. Niestety odpowiedzialne za wyjaśnianie tych kwestii służby i organa ścigania do dnia dzisiejszego nie były w stanie przeprowadzić rzetelnego śledztwa, a wręcz czynności z nim związane realizowali wspomniani wyżej prokuratorzy... W związku z powyższym udostępniam fragmentaryczny raport dotyczący okoliczności śmierci Marka Stróżyka, błędów przeprowadzonego dochodzenia oraz tła politycznego i historycznego działalności wywiadowczej ofiary:

POBIERZ RAPORT (plik PDF)


Spis treści raportu:

 1. 1. Stan faktyczny
 2. 2. Sposób powieszenia i odcięcia zwłok
 3. 3. Główne nieprawidłowości w działaniach organów ścigania (policji i prokuratury)
 4. 4. Zaniechane czynności dowodowe (krytyczne)
 5. 5. Technika pozorowania samobójczego powieszenia
 6. 6. Porównywalne przypadki zabójstw w latach 80-tych XX wieku
 7. . Współpraca Marka Stróżyka ze służbami specjalnymi PRL
 8. 8. Tło polityczno-historyczne


Szersze informacje na temat powyższej sprawy oraz ewentualne materiały jej dotyczące zostaną udostępnione zainteresowanym osobom po bezpośrednim kontakcie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jednocześnie prosimy o kontakt wszystkie osoby mogące udzielić informacji na temat opisanej sprawy lub osób związanych z tym zabójstwem

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 


 

Skorzystaj z profesjonalnych usług prawniczych Kancelarii TALIONIS:

 

x