KSIĄŻKI

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pełny tytuł: Przestępczość Zorganizowana w III RP (wydanie II)

Seria: Prawo i ekonomia
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawca - "MEDIA POLSKIE" (ISBN 978-83-925811-5-4), Radom 2009
format A5, 206 stron

Międzynarodowy obrót gospodarczy reglamentowany decyzjami politycznymi pozostaje głównym źródłem dochodów polskich zorganizowanych grup oraz związków przestępczych.

Poprzez pryzmat polityki, unormowań prawnych, realiów gospodarczych oraz porównanie do działalności m.in. włoskich i rosyjskich syndykatów zbrodni, publikacja ukazuje tło i metodykę uzyskiwania miliardowych dochodów przez rodzimą przestępczość zorganizowaną. Analizie poddano:

- Produkcję, handel i tranzyt narkotyków

- Oszustwa paliwowe i podatkowe (VAT, CIT, akcyza)

- Przemyt alkoholu, papierosów i towarów, oszustwa celne

- Hazard i pranie brudnych pieniędzy

- Kolaborację polityków i urzędników państwowych

Trzy czynniki kształtują współczesne państwo demokratyczne: polityka, prawo i ekonomia. Decyzje polityczne ustanawiają treść aktów prawnych, normujących z kolei gospodarkę i teatr jej funkcjonowania. Od sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, a więc od rozsądnego zarządzania środkami finansowymi implikującego niskie bezrobocie, wygodę życia, brak biedy i w efekcie ograniczenie przestępczości, zależna jest reelekcja przedstawicieli władzy. Dlaczego więc tak często decyzje polityków wydają się sprzyjać nie interesowi państwa, a zorganizowanym związkom przestępczym aspirującym do miana mafii?

Opracowanie oparto na materiałach Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, dawnego Urzędu Ochrony Państwa, Archiwum Sejmu RP, ministerstw, sądów, publikacjach zagranicznych i międzynarodowych instytucji powołanych do monitorowania lub zwalczania przestępczości zorganizowanej – m.in. Interpolu, Europolu oraz wydzielonych jednostek ONZ i Unii Europejskiej, a także na doniesieniach prasowych, publikacjach naukowych oraz na informacjach pozyskanych osobiście.


Brak elementów fikcji literackiej.


 

Spis Treści :

 

Wstęp

Rozdział 1. Zarys polskiej przestępczości zorganizowanej

1.1 Realia polityczno-społeczne Europy Środkowej schyłku XX wieku

1.2 Podstawy prawne ścigania przestępczości zorganizowanej

Forma kwalifikowana
Świadek koronny
Konwencja ONZ z Palermo przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

1.3 Instytucje powołane do zwalczania działalności przestępczości zorganizowanej

1.4 Polska przestępczość zorganizowana a mafia


Rozdział 2. Produkcja, przemyt oraz handel narkotykami

2.1 Zarys światowej zorganizowanej przestępczości narkotykowej

Marihuana i haszysz
Amfetamina, metaamfetamina i ecstasy
Kokaina
Opiaty

2.2 Wybrane przypadki produkcji, przemytu oraz hurtowego handlu narkotykami polskiej przestępczości zorganizowanej

2.3 Problematyka przestępczości narkotykowej we współczesnej Polsce


Rozdział 3. Przestępstwa paliwowe

3.1 Przestępstwa paliwowe na świecie – wybrane zagadnienia

Włochy
Stany Zjednoczone
Dawne państwa ZSRR
Węgry

3.2 Działalność tzw. Mafii Paliwowej w Polsce

3.3 Uwarunkowania działalności tzw. Mafii Paliwowej w Polsce

Ekonomia
Prawo i administracja państwowa
Polityka i wojsko

Rozdział 4. Przemyt

4.1 Przemyt alkoholu

4.2 Przemyt towarów i wyrobów tytoniowych


Rozdział 5. Międzynarodowy obrót gospodarczy


5.1 Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym

5.2 Przestępstwa związane z międzynarodowym rynkiem hazardowym i praniem brudnych pieniędzy

5.3 Oszustwa celne

Posłowie

Bibliografia

Akty prawne


Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 
Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego dostępnych w Wydawnictwie Prawno-Ekonomicznym Artefakt.edu.pl:

 

x