Samobójstwa

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Samobójstwa - analizy kryminalistyczne

  • ocena rzetelności działań podjętych przez organa ścigania i prawidłowości wniosków wyciągniętych z zabezpieczonego materiału dowodowego
  • wskazywanie nowych, dotąd niewykorzystanych w sprawie źródeł dowodowych
  • ocena prawdopodobieństwa maskowania zabójstwa upozorowanym samobójstwem
  • pomoc przy wznawianiu postępowań przygotowawczych i zaskarżanie postanowień prokuratorskich

Formy udzielanego wsparcia:

Ekspertyzy i raporty pisemne, obejmujące kompleksową analizę stanu faktycznego i formalnego sprawy oraz możliwych i zalecanych dalszych działań (prawnych i dowodowych - wniosków dowodowych kierowanych do prokuratury lub prywatnych ekspertyz kryminalistycznych) - koszt od 3000 zł do 10 000 zł.

Pisma procesowe - umotywowane wnioski dowodowe, zaskarżanie postanowień o umorzeniu postępowania, inne pisma właściwe dla charakteru sprawy - koszt od 1000 zł za pismo

Doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zabójstwa lub innego (znęcania, stalkingu, fałszowania dowodów, krzywoprzysięstwa itp.) - obejmujące kompleksową analizę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz analizę prawną - koszt od 3500 zł do 10 000 zł.

Doradztwo, bieżące konsultacje i nadzór postępowań - koszt od 1000 zł za dzień pracy.

Działania o charakterze detektywistycznym (wykonanie przez licencjonowanych detektywów), właściwe dla charakteru problemu - wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie.

Wstępne analizy przekazywanych materiałów (w tym materiałów w formie elektronicznej) dokonywane są odpłatnie.


 

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria
  TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

Skorzystaj z profesjonalnych usług prawniczych Kancelarii TALIONIS:

 

x