Kazimierz Turaliński

ekspert ds. przestępczości i wywiadu gospodarczego, autor książek prawno-ekonomicznych

Zapewne interesujesz się prawem, przestępczością i bezpieczeństwem biznesu, albo szukasz pomocy związanej z tymi zagadnieniami. Jeśli tak jest, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Specjalizuję się w materii bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego oraz w sprawach karnych - kryminalnych, gospodarczych i skarbowych. Swoją drogę z wykonywanym zawodem rozpocząłem studiując w Polsce prawo, nauki polityczne oraz ekonomię w specjalizacji podatkowej. Edukację w zakresie nauk prawnych zakończyłem na brytyjskim stopniu LL.D (Doctor of Laws, łac. Legum Doctor, tzw. higher doctorate w brytyjskim systemie szkolnictwa wyższego poprzedzający profesurę, częściowo zbliżony do niemieckiej lub polskiej habilitacji). Przeszedłem szereg szkoleń praktycznych z zakresu technik wywiadowczych i kontrwywiadowczych, dochodzeniowo-śledczych, obsługi broni palnej, taktyki walki oraz ochrony osób i mienia (w tym w sytuacji zagrożenia terrorystycznego) prowadzonych przez ekspertów służb cywilnych i wojskowych: polskich, amerykańskich, izraelskich i rosyjskich. Posiadam należne "z urzędu" uprawnienia do (dawnej) licencji II stopnia ochrony osób i mienia.
 
Z komercyjnym sektorem bezpieczeństwa gospodarczego związany jestem od 2000 roku. Od tego czasu zrealizowałem ponad 1000 zleceń, w tym rozwiązywałem problemy osób z listy najbogatszych Polaków, spółek giełdowych oraz działaczy politycznych, a także nagłaśniałem sprawy bulwersujących zbrodni i afer gospodarczych. Nie zliczę, ile razy konfrontowałem się z zawodowymi oszustami, brutalnymi kryminalistami, czy działającymi na ich rzecz prawnikami oraz skorumpowanymi funkcjonariuszami. Organizowałem obsługę prawno-detektywistyczną oraz ochronę fizyczną w państwach takich jak Rosja, Ukraina, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Pełniąc funkcje dyrektorskie zbudowałem dwie dekady wstecz dwa duże piony realizacyjne w sieciach polskich kancelarii prawno-finansowych, a jako ekspert ds. karno-gospodarczych pełniłem funkcję partnera kancelarii JanSzed. Świadczyłem również usługi doradcze w sprawach przestępczości gospodarczej na rzecz komisji sejmowej w ramach działalności Biura Analiz Sejmowych. Następnie, wraz z moim zespołem zrzeszającym profesjonalistów z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz detektywistyki, w większości składającym się z byłych oficerów służb państwowych, świadczyłem usługi na rzecz indywidualnych klientów, podmiotów gospodarczych, audytorskich, agencji detektywistycznych i kancelarii prawnych.
 
Odpowiadałem za ujawnienie i nagłośnienie m.in. afery autostradowej, wyłudzeń wielomilionowych środków unijnych, współpracy urzędników państwowych z przestępczością zorganizowaną (w tym włoską i ukraińską), terroru stosowanego wobec warszawskich przedsiębiorców oraz licznych oszustw w sektorze budownictwa developerskiego, branży recyklingowej i w sektorze bankowym, na zlecenie Sejmu RP przygotowywałem także analizę kryminalną afery Amber Gold. Moje CV wzbogaca doprowadzenie do precedensowego prawomocnego wyroku skazującego w tzw. aferze autostradowej, w której na bazie zgromadzonego przeze mnie materiału dowodowego oraz szczegółowego raportu mojego autorstwa ówczesne Ministerstwo Transportu zainicjowało postępowanie karne w tej sprawie. Uzasadnienia orzeczeń obu instancji wprost powołując się na ustalenia mojego raportu i ujawniony w nim modus operandi sprawców uznało odpowiedzialność jednej z największych polskich spółek giełdowych za proceder zorganizowanych oszustw na szkodę podwykonawców budujących polskie drogi i autostrady.
 
Oprócz bogatego doświadczenia praktycznego mam w swoim dorobku również liczne sukcesy na polu teorii. Jestem autorem ponad czterystu reportaży o tematyce kryminalnej oraz politycznej publikowanych w prasie polskiej, brytyjskiej i niemieckiej, autorskich programów szkoleniowych, kilkunastu publikacji książkowych, w tym podręczników, z zakresu przestępczości, prawa, podatków i bezpieczeństwa gospodarczego (ich lista dostępna jest na >>tej podstronie<<). Część z nich zyskała uznanie uczelni wyższych i trafiła na listy literatury podstawowej studiów z zakresu detektywistyki, wywiadu gospodarczego oraz typologii przestępców m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Miałem też zaszczyt poprowadzić prelekcje podczas polskich sympozjów globalnej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals - SCIP zrzeszającej międzynarodowych ekspertów ds. wywiadu konkurencyjnego. Od 2014 roku prowadziłem wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku studiów Strategiczny wywiad biznesowy. Wprowadzałem tam studentów w tematykę "przestępstw gospodarczych" oraz "granic prawnych wywiadu biznesowego", czyli prawa karnego i cywilnego. W 2016 roku wykładałem na tej samej uczelni zagadnienia "kontrwywiadu biznesowego" na kierunku Bezpieczeństwo biznesu, obejmujące metodykę ukrywania tajemnic przedsiębiorstwa i przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu. Od 2019 roku można było znaleźć moje nazwisko wśród wykładowców Uniwersytetu SWPS na kierunku studiów "Strategiczna analiza konkurencji", gdzie powierzono mi zagadnienia analizy śledczej i wykrywania symptomów przestępstw gospodarczych. We wcześniejszych latach miałem przyjemność również poprowadzić wykłady otwarte na zaproszenia kadry profesorskiej i studentów m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej oraz w Szkole Głównej Handlowej. Natomiast wszystkich chętnych ceniących sobie wiedzę w skondensowanej formie zapraszam na zamknięte szkolenia z zakresu bezpieczeństwa biznesu, organizowane przez ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.
 
Jeśli potrzebujesz pomocy przy rozwiązaniu poważnego problemu, w szczególności związanego z przestępstwem gospodarczym, szpiegostwem przemysłowym, kontrolą rzetelności i wypłacalności kontrahenta lub skomplikowaną sprawą karną (analiza kryminalna akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego, zainicjowanie lub wznowienie postępowania karnego, obalenie wersji śledczych prokuratury lub aktu oskarżenia itp.) napisz do mnie na adres e-mail: poczta@turalinski.pl Nie musisz uczyć się na swoich błędach i tracić przez to fortuny - powierz ją doświadczonemu profesjonaliście.
 
Kazimierz Turaliński, LL.D
Ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

Wybrane publikacje książkowe autorstwa Kazimierza Turalińskiego:

Przestępstwa w budownictwie - kary umowne, oszustwa, kartel, dumping - Kazimierz Turaliński
Nowa encyklopedia antywindykacji - Kazimierz Turaliński
Jak KRAŚĆ? Podręcznik złodzieja - Kazimierz Turaliński
Agent, Infiltracja - sztuka szpiegostwa - Kazimierz Turaliński
Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Kazimierz Turaliński
Zrozumieć wojnę z Rosją - Katyń, Moskwa, Kijów - Kazimierz Turaliński
Poradnik inwestora rynku nieruchomości
Raje podatkowe i spółki off-shore - jak legalnie nie płacić podatków? - Kazimierz Turaliński