Pełny tytuł: Agent, INFILTRACJA - SZTUKA SZPIEGOSTWA w czasie pokoju, na wojnie i w biznesie

ISBN 978-83-64983-13-9
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawca "ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o.", Kraków 2021
718 stron/format A5, oprawa miękka, klejona

Zamów książkę on-line - link do księgarni

Kompendium wiedzy na temat arkan działania wywiadu agenturalnego i praktycznych sposobów jego organizacji. Książka w przystępny sposób prezentuje metodykę werbunku agentów, organizacji siatek agenturalnych, szkolenia wywiadowców, weryfikacji przekazywanych przez nich informacji czy wywierania wpływu od skali mikro na wytypowanych figurantów do skali makro kształtującej wybory społeczeństw infiltrowanych państw. Werbunek, inwigilacja, kradzież informacji, dywersja, dezinformacja, manipulacja, neutralizacja siły żywej, fałszywa flaga, dezintegracja - to instrumenty współczesnego wywiadu pozwalające wygrać wojnę bez jej wypowiedzenia czy potrzeby oddania nawet jednego strzału.

Lektura pozwoli na dogłębne zrozumienie psychologii i metodyki działania wrogich służb wywiadowczych oraz profesjonalnych organizacji terrorystycznych i grup przestępczych, a także tworzenia w warunkach wojennych niskobudżetowych komórek wywiadowczych. Teoria przedstawiona jest w lekkiej formie bazującej na licznych przykładach z praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń rosyjskich. Infiltracja i budowa siatek agenturalnych to najwyższe formy działalności operacyjno-rozpoznawczej służb wywiadowczych. Bez nich żaden rząd nie zdołałby skutecznie zarządzać państwem, organa ścigania nie mogłyby neutralizować największych zagrożeń dla porządku publicznego, a korporacje, ośrodki badawcze i banki nie ochroniłyby własnych aktywów. Współcześnie wiedza ta nie jest już tajna ani dostępna jedynie w wojskowych ośrodkach szkoleniowych, została przedstawiona w niniejszej publikacji.
 

Publikacja dedykowana jest przede wszystkim dla:

  • funkcjonariuszy policji oraz innych cywilnych i wojskowych służb państwowych,
  • prywatnych detektywów,
  • pracowników korporacyjnych służb ochrony,
  • kandydatów na zawodowych żołnierzy, w szczególności kontrwywiadu wojskowego,
  • studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem biznesu, kryminologią i naukami politycznymi, a także pasjonatów tych dziedzin.
 


Spis treści:

Słowo od autora s. 13

Dział I

Wstęp do infiltracji i działalności operacyjno-rozpoznawczej s. 19
1. Beneficjent w biznesie, bezpieczeństwie i polityce, czyli kto i jakich informacji wywiadowczych potrzebuje? s. 21
2. Wywiad a odpowiedzialność karna s. 37
3. Udział cywilnego agenta w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i jego ochrona w polskim porządku prawnym s. 49
4. Rodzaje agentury s. 62
      Informator (obserwator) s. 62
      Agent s. 63
      Śpioch s. 65
      Jaskółka (Ласточка) i Kruk (Ворон) s. 68
      Nielegał / Przykrywkowiec s. 70
      Agent wpływu (wirus) s. 72
      Agent wirtualny (troll) s. 75
      Sabotażysta (terroryzm i dywersja) s. 77
      Logistyk (zbrojmistrz, kwatermistrz) s. 80
      Pośrednik (osoba wprowadzająca do środowiska) s. 81
      Świadek / świadek koronny s. 81
      Plotkarz (informator nieświadomy) s. 83
      Oficer prowadzący s. 84
      Analityk s. 85
      Konsultant s. 86
      Figurant (obiekt operacyjny) s. 87

Dział II
Metody werbunku agenta s. 89
5. Podstawy werbunku szpiega (oficer prowadzący) s. 91
      Źródła agentury s. 91
      Typowanie optymalnego kandydata na agenta zawodowego s. 94
      Testowanie wytrzymałości kandydata na nielegała s. 101
      Fundamentalne motywy kolaboracji agentury zewnętrznej s. 102
6. Wspólnota idei, wspólny wróg, zemsta s. 105
7. Korzyści majątkowe i osobiste s. 113
8. Materiały kompromitujące s. 126
9. Materiały obciążające s. 143
10. Niekonwencjonalne scenariusze werbunku agenta s. 156
      Uwiedzenie – Romeo i Wenus s. 156
      Pranie mózgu i indoktrynacja s. 163
      Przestępcze odwracanie członka obozu wroga s. 169
      Sofistyka werbunkowa i łowienie „siecią” s. 176
      Długotrwałe „urabianie” kandydata na agenta s. 181
      Rodzina i przyjaciele s. 183
      Odwrócenie cudzego agenta s. 186
      Teoria rzeczywistego konfliktu i walka na cudzym terytorium s. 191
11. Werbunek pod fałszywą flagą s. 196

Dział III
Szkolenie i legendowanie agentury s. 201
12. Zadania stawiane przed agentem s. 203
13. Program szkoleniowy agenta, procedura postępowania w razie aresztowania i przesłuchania s. 209
14. Co agent powinien wiedzieć o misji? s. 226
15. Podstawowe wyposażenie (środki techniczne) s. 234
16. Konstruowanie legendy s. 256
      Powód – oszukiwanie procesu spostrzegania s. 257
      Legendy profilowane, statyczne i dynamiczne s. 262
      Elementy składowe legendy i jej weryfikacja s. 266
      Podstawowe scenariusze legend s. 283
      Przyswajanie legendy s. 299
17. Fałszywa tożsamość s. 307
18. Instytucje przykrycia – państwowe i komercyjne s. 317
19. Kryptonimy i pseudonimy – ochrona anonimowości agenta s. 331
20. Dobór lokalizacji agenta-obserwatora – państwo demokratyczne i totalitarne s. 339

Dział IV
Zarządzanie siatkami agenturalnymi i operowanie z agentami s. 347
21. Struktura siatki agenturalnej s. 349
22. Bezpieczeństwo operowania z agenturą s. 360
23. Osobowość oficera prowadzącego s. 379
24. Nieunikniony deficyt wiedzy oficera prowadzącego s. 390
25. Komunikacja z agenturą s. 400
      Neutralizowanie inwigilacji elektronicznej s. 400
      Konspiracyjna kontrola bezpieczeństwa i inicjowanie kontaktu s. 403
      Stała łączność z agentem s. 408
      Stała łączność z oficerem prowadzącym s. 413
      Reguły prowadzenia rozmów i korespondencji s. 420
      Elektroniczne przesyłanie meldunków s. 424
      Metody sprzed epoki internetu i telefonów komórkowych s. 430
      Kody identyfikujące nieznanych agentów s. 432
      Nielojalność wobec agenta s. 436
26. Spotkanie z agentem s. 440
      Miejsca spotkań i trasy sprawdzeniowe s. 440
      Lokale operacyjne i skrzynki kontaktowe s. 447
      Zainicjowanie rozmowy w przestrzeni publicznej s. 451
      Sztuczki, które czasem działają s. 455
      Droga powrotna s. 457
      Kiedy nie gubić obserwacji? s. 461
      Podstawowa ochrona prawdziwej tożsamości s. 464

Dział V
Infiltracja – praktyka s. 469
27. Perspektywa kontrwywiadowcza – myśl jak ci, którzy będą chcieli wykryć i zatrzymać agenta s. 471
28. Operowanie z figurantami, czyli dlaczego tak trudno być szpiegiem? s. 488
      Wstępna ocena sytuacji a improwizacja s. 488
      Dobór środowiska operowania s. 491
      Standardowe miejsca nawiązania znajomości z figurantem s. 498
      Kontakt z figurantem w okolicznościach nadzwyczajnych s. 506
      Rozmowa z figurantem – kontakt bezpośredni s. 508
      Wzmocnione metody zdobywania zaufania s. 521
      Sztuka kłamstwa s. 526
      Alkohol s. 529
      Stres i farmaceutyki s. 531
      Brak nieprzekraczalnych granic s. 534
29. Obserwacja vs. infiltracja, ślady kryminalistyczne s. 542
30. Wiedza operacyjna a materiały procesowe s. 552
31. Ryzyko gry operacyjnej s. 563
32. Weryfikacja informacji pozyskanych przez agenturę s. 575
      Logika i ogólna ocena (bierna) treści meldunków agentury s. 578
      Szczegółowa weryfikacja meldunków agentury (czynna) s. 590
33. Najczęstsze okoliczności dekonspiracji agenta s. 605

Dział VI
Środki aktywne w wykonaniu agentury s. 617
34. Agentura wpływu – inspiracja operacyjna, dezinformacja i lobbing s. 619
      Zapalniki konfliktów s. 634
      Wykorzystanie mass mediów i internetu s. 640
      Kontrola partii politycznych s. 657
      Ruchy społeczne i związki zawodowe s. 664
      Skuteczność agentury wpływu s. 668
35. Prowokacja a podżeganie s. 672
36. Zastraszenie operacyjne i prewencyjne dyscyplinowanie figurantów s. 688
37. Misje eliminacyjne – USA, Izrael i Rosja s. 696

Tak na koniec... s. 714