Analizy kryminalne,
kryminalistyka

Przestępstwa kryminalne, narkotykowe i gospodarcze. Każdy ciężar gatunkowy spraw, bez względu na powiązania polityczne lub biznesowe sprawców, włącznie z postępowaniami dotyczącymi przestępczości zorganizowanej i obcojęzycznej.

 

 

 
 
 
 

Analityk kryminalny - pomoc ekspercka w sprawach karnych

 
Analiza kryminalna akt sprawy karnej oraz kompleksowa analiza kryminalistyczna dostępnego materiału dowodowego, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zakresu techniki kryminalistycznej i medycyny sądowej, pozwalają na ustalenie prawdy także wtedy, gdy organa ścigania nie wykazują się dociekliwością. Obiektywny raport niezależnego eksperta prowadzić może do udowodnienia sprawcy winy, jak i do uniewinnienia osoby niesłusznie oskarżanej o popełnienie przestępstwa.

Zakres tematyczny obsługiwanych spraw:

 • zabójstwa,
 • terror kryminalny i przestępczość porachunkowa,
 • handel ludźmi,
 • przestępczość narkotykowa,
 • przestępstwa przeciwko wolności i wolności seksualnej,
 • oszustwa i przywłaszczenia,
 • rozboje, włamania i wymuszenia,
 • przemyt,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • przestępstwa korupcyjne,
 • groźby karalne,
 • samobójstwa oraz wypadki śmiertelne poddawane w wątpliwość co do rzeczywistego przebiegu wydarzeń.
Ocena materiału dowodowego dokonywana jest w zgodzie z normami procesowymi, tj. dyspozycjami określonymi treścią art. 7 ustawy Kodeks postępowania karnego, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad logiki oraz doświadczenia życiowego, a w sprawach wymagających wiedzy specjalnej na życzenie klienta analiza zostaje rozszerzona o  opinię biegłego właściwej specjalizacji. Analizy sporządzane są z zachowaniem surowych norm etycznych i obiektywizmu.Na jakie pytanie może udzielić odpowiedzi analiza kryminalna i kryminalistyczna?

 • w jaki sposób sprawca dokonał badanego przestępstwa?
 • jakie cechy powinny charakteryzować sprawcę badanego przestępstwa?
 • jakie ślady powinien zostawić sprawca badanego przestępstwa i jaka technika kryminalistyczna umożliwi ich ujawnienie oraz zabezpieczenie? (jakie wnioski dowodowe należy skierować do organów ścigania)
 • czy zgromadzony materiał dowodowy w ogóle wskazuje na popełnienie przestępstwa?
 • czy wersja śledcza przyjęta przez organa ścigania znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym? (podstawa obalenia nierzetelnego aktu oskarżenia lub zażalenia na błędne umorzenie postępowania przygotowawczego)
 • czy zabezpieczone ślady umożliwiają wytypowanie sprawcy i udowodnienie mu winy w procesie sądowym?
 • jaki był modus operandi sprawcy badanego przestępstwa i czy jest on na tyle charakterystyczny, by można go było powiązać z innymi podobnymi czynami zabronionymi?
 • czy zabezpieczone dowody rzeczywiście wykluczają udział osób trzecich w śmierci spowodowanej wypadkiem lub samobójstwem?
 • jakie środowiska przestępcze lub typy sprawców przestępstw mogły brać udział w popełnieniu badanego czynu zabronionego?
 • jakie motywy mogły kierować sprawcą?
 • w jaki sposób podejrzany / oskarżony może udowodnić swoją niewinność? (racjonalne w danym stanie faktycznym wnioski dowodowe i uzasadniona linia obrony)
 • w jaki sposób można udowodnić winę podejrzanego / oskarżonego?
 • jakimi zachowaniami (działaniem lub zaniechaniem) sprawca wypełnił znamiona przestępstwa?
 • jakie uwarunkowania sprzyjały popełnieniu przestępstwa?
 • która z alternatywnych wersji śledczych jest najbardziej prawdopodobna w świetle zgromadzonego materiału dowodowego a która jest absolutnie nieprawdopodobna?
 • który z podejrzanych jest w świetle zgromadzonego materiału dowodowego najbardziej prawdopodobnym sprawcą badanego przestępstwa i dlaczego?