Przestępstwa gospodarcze

Oszustwa, przywłaszczenia, defraudacje, fałszerstwa dokumentów, czyny nieuczciwej konkurencji, przestępstwa skarbowe.

 

 

 
 
 
 

Przestępczość ekonomiczna - przeciwdziałanie szkodom majątkowym

 
Oszustwa gospodarcze, fałszerstwa i inne przestępstwa ekonomiczne stanowią współcześnie największe zagrożenie dla polskiego biznesu. Drugim źródłem niebezpieczeństw jest bezzasadne oskarżanie uczciwych przedsiębiorców o udział w karuzelach vatowskich, praniu brudnych pieniędzy i innych podobnych czynach karalnych.

Zakres usług:

  • analizy kryminalne - doradztwo kryminalistyczne i kryminologiczne, obalanie wersji śledczych, zaskarżanie umorzeń śledztw i dochodzeń,
  • sporządzanie doniesień o przestępstwach gospodarczych wspartych orzecznictwem i wiarygodnym materiałem dowodowym, trudnych od umorzenia - każdy ciężar gatunkowy spraw, włącznie z przestępczością zorganizowaną i międzynarodową,
  • likwidacja skutków oszustw, przywłaszczeń, fałszerstw i innych podobnych czynów karalnych,
  • wsparcie obrony w przypadku przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa na szkodę kontrahenta (np. oszustwa, ukrywania majątku, niegospodarności - umyślnego lub nieumyślnego bankructwa itp.), ujawnianie słabych punktów w akcie oskarżenia i materiale dowodowym, opracowywanie strategii obrony,
  • ujawnianie tzw. oszustw sądowych, obrona dłużnika poprzez wykazanie, że prawomocny wyrok przeciw niemu zapadł w wyniku przestępstwa wprowadzenia sądu w błąd,
  • ujawnianie defraudacji.
Legitymuję się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem niezależnego konsultanta i eksperta ds. przestępstw gospodarczych. W moim CV znajdują się m.in. precedensowy wyrok skazujący w tzw. aferze autostradowej - w kluczowym wątku wielomiliardowych oszustw przy budowie autostrad na Euro 2012, analiza kryminalna afery Amber Gold sporządzona na zlecenie Biura Analiz Sejmu, liczne sprawy oszustw giełdowych, przestępstwa na rynku developerskim, masowe wyłudzenia kredytów bankowych, wyłudzenia hurtowych dostaw towarów w obrocie międzynarodowym (m.in. zorganizowana przestępczość włoska, rosyjska, wietnamska i ukraińska) czy przestępstwa ekologiczne (porzucanie bez utylizacji hurtowych ilości odpadów przemysłowych). Łączna wartość szkód w prowadzonych przeze mnie sprawach sięga kilkunastu miliardów zł.
 

 

Wybrane publikacje książkowe Kazimierza Turalińskiego:

Image
Image
Image
Image