Ekspert ds. przestępczości i wywiadu gospodarczego, Doctor of Laws


Witam na mojej stronie. Nazywam się Kazimierz Turaliński, od ponad 20 lat zawodowo zajmuję się przestępczością, bezpieczeństwem gospodarczym i wywiadem gospodarczym. Jestem autorem 19 książek, z czego większość to publikacje prawno-ekonomiczne dotyczące prawa karnego, podatkowego i gospodarczego, wywiadu gospodarczego oraz kryminalistyki. Przez szereg lat pełniłem obowiązki wykładowcy akademickiego przybliżającego studentom zagadnienia przestępczości gospodarczej oraz elementy prawa karnego i gospodarczego.

Skoro trafiłeś na moją stronę, to znaczy, że potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu poważnego problemu...

Wybrane publikacje książkowe Kazimierza Turalińskiego:

Przestępstwa w budownictwie - kary umowne, oszustwa, kartel, dumping - Kazimierz Turaliński
Nowa encyklopedia antywindykacji - Kazimierz Turaliński
Jak KRAŚĆ? Podręcznik złodzieja - Kazimierz Turaliński
Podatek VAT - oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa - Kazimierz Turaliński
Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Kazimierz Turaliński
Zrozumieć wojnę z Rosją, Katyń - Moskwa - Kijów - Kazimierz Turaliński
Agent, INFILTRACJA - sztuka szpiegostwa - Kazimierz Turaliński
Poradnik inwestora rynku nieruchomości

zakres oferty usługowej - sprawy karne i gospodarcze:

pomoc dla ofiar przestępstw gospodarczych

  • sporządzanie wszechstronnych, wspartych orzecznictwem sądowym i wiarygodnym materiałem dowodowym, trudnych do umorzenia doniesień o popełnieniu przestępstwa gospodarczego
  • ocena materiału dowodowego pod kątem prawdopodobieństwa skazania nierzetelnego kontrahenta

wywiad gospodarczy

  • weryfikacja wiarygodności kontrahentów
  • tzw. śledztwa gospodarcze weryfikujące podejrzenie zaistnienia przestępstwa
  • analiza konkurencji
  • kontrwywiad gospodarczy - legalne ukrywanie informacji o przedsiębiorcach

ekspertyzy - sprawy kryminalne

  • analiza i ocena wiarygodności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego
  • obalanie wersji śledczych (aktów oskarżenia)
  • wskazywanie nowych, możliwych w danej sprawie źródeł dowodowych
  • samobójstwa - ocena zasadności wykluczenia zabójstwa